ข้อมูลบริษัท

 
บทนำ

ตอนนี้เราสามารถนำเสนอบริการที่ครบวงจรเพื่อให้เหมาะกับแนวโน้มตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สำหรับการให้บริการบำรุงรักษา,มิตซุย เซอิกิประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการด้านวิศวกรรมของภาคอุตสาหกรรมให้บริการด้านการขายและซ่อมแซมเครื่องแอร์คอมเพลสเซอร์, แอร์ไดเออร์, ตัวกรองไมโครระบายน้ำอัตโนมัติฯลฯรวมทั้งการให้เช่าเครื่องแอร์คอมเพรสเซอร์, ออกแบบและติดตั้งระบบท่อลม ติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้าและการทำงานของสายไฟ 

การสนับสนุนของเราส่วนใหญ่จะครอบคลุมการขายก่อนการวิเคราะห์ในการซื้ออุปกรณ์และการบริการหลังการขายตลาดในการสนับสนุนการสำรองข้อมูลสำหรับระยะเวลาที่กำหนดเวลาการให้บริการและแน่นอนพังทลายฉุกเฉินที่มีไม่กี่ทีมสำรอง
นโยบายบริษัทและแผนปฏิบัติงาน

  
[ความพึงพอใจของลูกค้า ต้องมาเป็นอันดับ 1 ในด้านการบริการทั้งหมด]

หลักการปฏิบัติ

 
ไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
   •
ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว จนกระทั่งงานประสบผลสำเร็จ
   •
นำพนักงานไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีขึ้น
   •
สถานที่ทำงานต้องเต็มไปด้วยบรรยากาศและมิตรภาพที่ดี

การปฏิบัติงาน
  
 
มีการประชุม หรือติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
   •
เข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ว่าอะไรคือปัญหาที่ลูกค้าต้องการแก้ไข
   •
สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ก็ควรจะจัดทำเป็นรายงาน / แบ่งบันข้อมูลกัน / ปรึกษาและมีการจดบันทึก
   •
ค้นพบปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็ว และนำเสนอให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน

เป้าหมาย

 
ต้องจัดทำแผนการเยี่ยมเยียนลูกค้า และรายงานผลการประชุมนั้น
   •
ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าทราบต่อหน้า
   •
จะบันทึกปัญหา - หนทางแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
   •
จัดทำตารางการซ่อมบำรุงให้ลูกค้า

FOLLOW US